ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมสมัย ฤทธิ์มหา

ข้อมูลนักเรียน

ดาวน์โหลดสื่อการเรียน

เว็บไซต์ที่สำคัญ

แหล่งเรียนรู้

บุคลากร

piyapat.JPG

สถิติการเข้าเชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9658

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค
วันที่ 21-25 มกราคม  2556

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม